Viziunea

Viziunea constă în conturarea unei grădiniţe care să ofere servicii educaţionale de calitate și care să fie recunoscută pe plan local pentru formarea și dezvoltarea competențelor cheie ale copiilor.

Acest lucru il realizam  prin valorizarea tuturor resurselor umane implicate, utilizarea resurselor materiale și financiare în acord cu cerințele comunității,  implicare şi dezvoltare de parteneriate, promovarea valorilor morale  şi concentrarea întregii activităţi asupra atingerii finalităţilor educaţiei, în aşa fel încât copiii să se integreze cu succes în viaţa de şcolar.

Punem accent pe dezvoltarea intelectuală, socială, emoțională și spirituală, dezvoltarea stimei de sine a copilului jucand un rol central.

Gradiniţa Sweet dreams Kindergarten, crede cu tărie în puterea jocului respectand varsta copilariei si incurajand  fiecare copil sa isi descopere abilitatile si talentele innascute inca din primii ani.

Asadar toate activitatile atat din curriculum obligatoriu cat si activitatile optionale se bazeaza pe joc in asa fel incat copilul este incurajat  să capete încredere în forţele proprii, să experimenteze, să se bucure de mândria reuşitei, să aleagă şi astfel să înveţe să îşi asume responsabilităţi, să îşi satisfacă setea de cunoaştere, să îşi dorească şi să ştie că poate fi cel mai bun


Misiunea

Grădiniţa noastră doreşte satisfacerea nevoilor educative și socio-emoționale ale preșcolarului, recunoscându-i experienţa  dobândită în familie şi oferindu-i suport de lucru pentru valorificarea și dezvoltarea potențialului cognitiv, afectiv și fizic, pentru descoperirea propriei identități și  atingerea performanțelor necesare adaptării  la cerințele activității școlare în special și ale societății în general.

Procesul instructiv-educativ se va desfăşura conform programei prevăzute de Ministerul Educaţiei Naţionale, folosind tehnici de predare moderne, interactive si  materiale didactice performante.

Activităţile educative obligatorii, precum şi programul extraşcolar, vor fi variate şi gândite ţinând cont de particularităţile de vârstă şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.


Valori promovate

  • Grijă și afecțiune pentru copii
  • Prietenie
  • Respect
  • Calitate
  • Seriozitate
  • Consecventa
  • Corectitudine
  • Competitivitate
  • Profesionalism

Ne  propunem:

Să asigurăm copiilor o îngrijire şi o educaţie de calitate, care să îndeplinească aşteptările beneficiarilor;

Să oferim şanse egale de dezvoltare fiecărui copil, în funcție de particulariățile individuale și de vârstă;

Să promovăm o ofertă educaţională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;

Să implicăm familia (părinţii ca parteneri în educaţie) şi comunitatea (ca resursă şi sprijin) în dezvoltarea şi educarea copiilor prin diferite proiecte şi  programe educaţionale, activități educative și extrașcolare.

Să creăm condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene.