Viziune si Misiune

Viziunea constă în conturarea unei grădiniţe care să ofere servicii educaţionale de calitate și
care să fie recunoscută pe plan local pentru formarea și dezvoltarea competențelor cheie ale copiilor.
Acest lucru il realizam prin valorizarea tuturor resurselor umane implicate, utilizarea
resurselor materiale și financiare în acord cu cerințele comunității,  implicare şi dezvoltare de
parteneriate, promovarea valorilor morale  şi concentrarea întregii activităţi asupra atingerii finalităţilor
educaţiei, în aşa fel încât copiii să se integreze cu succes în viaţa de şcolar.
Punem accent pe dezvoltarea intelectuală, socială, emoțională și spirituală, dezvoltarea stimei
de sine a copilului jucand un rol central.
Gradiniţa Sweet dreams Kindergarten, crede cu tărie în puterea jocului respectand varsta
copilariei si incurajand  fiecare copil sa isi descopere abilitatile si talentele innascute inca din primii
ani.

Asadar toate activitatile atat din curriculum obligatoriu cat si activitatile optionale se bazeaza
pe joc in asa fel incat copilul este incurajat  să capete încredere în forţele proprii, să experimenteze, să
se bucure de mândria reuşitei, să aleagă şi astfel să înveţe să îşi asume responsabilităţi, să îşi satisfacă
setea de cunoaştere, să îşi dorească şi să ştie că poate fi cel mai bun

Grădiniţa noastră doreşte satisfacerea nevoilor educative și socio-emoționale ale preșcolarului,
recunoscându-i experienţa  dobândită în familie şi oferindu-i suport de lucru pentru valorificarea și
dezvoltarea potențialului cognitiv, afectiv și fizic, pentru descoperirea propriei identități și  atingerea
performanțelor necesare adaptării  la cerințele activității școlare în special și ale societății în general.
Procesul instructiv-educativ se va desfăşura conform programei prevăzute de Ministerul Educaţiei
Naţionale, folosind tehnici de predare moderne, interactive si materiale didactice performante.
Activităţile educative obligatorii, precum şi programul extraşcolar, vor fi variate şi gândite ţinând cont de
particularităţile de vârstă şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.