Pentru a efectua înscrierea la Gradinita Sweet Dreams Kindergarten  sunt necesare următoarele:

  • Interviu cu ambii părinți sau cu reprezentanții legali ai copilului
  • Achitarea în avans a taxei de școlarizare pentru prima luna de intrare in colectivitate
  • Semnarea Contractului de școlarizare

NOTA: Înscrierile se fac în funcție de locurile disponibile, pe toata durata anului scolar si se realizeaza potrivit Regulamentului de oraganizare si functionare al Gradinitei Sweet Dreams Kindergarten.

În vederea întocmirii Dosarului de Înscriere sunt necesare următoarele documente:

  • Copie Certificat de naștere copil
  • Copii cărți de identitate părinți
  • Fișă medicală (listă vaccinări)

Parintii interesati sa viziteze gradinita noastra, ne pot contacta pentru o programare la numarul de telefon 0749.249.259, in fiecarea zi, de luni pana vineri, in intervalul orar 9:00 – 16:00.